Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172087
Title: Entre la xarxa i l'aixada. La relació dels pescadors amb la terra a la comarca de la Selva (Blanes – Lloret – Tossa) — 1400-1512 —
Author: Ginot Julià, Antoni
Director/Tutor: Lluch Bramon, Rosa
Keywords: Pescadors
Conreu
Selva (Catalunya)
Treballs de fi de màster
Fishers
Crops
Selva (Catalonia)
Master's theses
Issue Date: 2020
Abstract: Aquest treball sorgeix de la voluntat d’escriure una història social i econòmica dels pescadors en el sector del nostre litoral corresponent a la comarca històrica de la Selva. Ara bé, tal empresa requereix més temps, espai i dedicació que un simple treball final de màster. Així que aquí em centraré només en un dels diversos aspectes que s’abordaran més profundament en el futur. Per què triar aquest tema tan concret, doncs? Tot i que aquí conflueixen diversos interessos, cal dir que aquest treball pretén ser un retrobament entre dues germanes que molts cops son enteses per separat malgrat anar agafades de la mà: la història rural i la història marítima. Els pescadors són un punt fort d’unió entre el medi marítim i les comunitats rurals on viuen. Per això em sembla adequat abordar aquest tema des d’un aspecte que comparteixen amb la resta de vilatans i que és un àmbit molt propi de la pagesia: la propietat de terra. És a dir, la presència dels pescadors en les feixes de terra, vinya, boscos i horts dels termes, al costat dels seus veïns.
Note: Màster de Cultures Medievals. Facultat de Filologia i Comunicació. Universitat de Barcelona. Curs: 2019-2020, Tutor: Rosa Lluch Bramon
URI: http://hdl.handle.net/2445/172087
Appears in Collections:Màster Oficial - Cultures Medievals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Ginot_Julia_Antoni.pdf6.78 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons