Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172090
Title: Les necròpolis ibèriques entre els rius Millars i Ebre. Un estat de la qüestió
Author: Jimeno Jiménez, David
Director/Tutor: Noguera Guillén, Jaume
Keywords: Arqueologia funerària
Necròpolis
Ritus i cerimònies fúnebres
Enterrament
Edat del ferro
Castelló de la Plana (País Valencià)
Tarragona (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Funeral archaeology
Necropoles
Funeral rites and ceremonies
Burial
Iron age
Castellón de la Plana (Valencian Community)
Tarragona (Catalonia)
Bachelor's theses
Inventaris
Issue Date: Sep-2020
Abstract: [cat] Les necròpolis ibèriques de l’àrea compresa entre els rius Millars i Ebre compten amb un comportament i unes dinàmiques particulars, especialment pel que fa a la concentració d’aquests vestigis en determinats indrets. El present treball pretén elaborar un estat de la qüestió que permeti establir les bases d’una futura recerca més ambiciosa sobre aquesta qüestió.
[eng] The Iberian cemeteries in the area comprised in between the Millars and Ebro Rivers have a particular behaviour and dynamics, especially with regard to the concentration of these remains in specific places. This paper aims to lay the groundwork for future research on this issue.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Jaume Noguera Guillén
URI: http://hdl.handle.net/2445/172090
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_JImeno Jimenez_David.pdf6.01 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons