Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172104
Title: El monestir de Sant Joan d'Arle. La institucionalització del monacat femení a Occident a través de la Regula sanctarum uirginum del bisbe Cesari (segle VI).
Author: Garri Catchot, Lorena
Director/Tutor: Jiménez Sánchez, Juan Antonio
Keywords: Dones
Monaquisme
Arle (França)
Treballs de fi de màster
Women
Monachism
Arles (France)
Master's theses
Issue Date: Sep-2018
Abstract: [cat] La finalitat del treball que es presenta a continuació és, d’una banda, conèixer quines foren les característiques pròpies i inherents al primer monacat femení a Occident a través de l’estudi de la Regula sanctarum uirginum; d’altra banda, s’ha pretès una aproximació al coneixement de les mentalitats d’aquestes dones, de quin era el seu lloc a la societat, de com actuaven i es relacionaven a dintre d’un entorn i un context social determinat, i de com la seva condició d’inferioritat clara va acabar determinant el seu paper a dintre de l’Església, acceptat com l’única possibilitat d’alliberament que les permetia el control de la seva sexualitat.
[eng] The aim of following paper is, on the one hand, to discover the main features of the first female monasticism in Western Europe through the study of the Regula sanctarum uirginum, on the other hand, it intends to analyze the women’s, mentalities, which was the place they had in society, how they acted and related within a particular environment and social context. Moreover, how their clear inferior condition ended up determining what her role within the Church would be, finally accepting it as the only possibility to free themselves, which allowed them to control their own sexuality.
Note: Màster de Cultures Medievals. Facultat de Filologia i Comunicació. Universitat de Barcelona. Curs: 2017-2018, Tutor: Jiménez Sánchez, Juan Antonio
URI: http://hdl.handle.net/2445/172104
Appears in Collections:Màster Oficial - Cultures Medievals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Lorena_Garri.pdf662.15 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons