Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172127
Title: L'ús i conservació de la fusta en trinxeres de la Guerra Civil Espanyola. El cas del Jaciment del Cinglo Alt (Gavet de la Conca, Pallars Jussà)
Author: Medina Vives, Laura
Director/Tutor: Solé, Queralt
Keywords: Excavacions arqueològiques
Restes arqueològiques
Fusta
Conservació i restauració
Atrinxerament
Fronts militars
Guerra Civil Espanyola, 1936-1939
Pallars Jussà (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Arqueology
Archaeological excavations
Antiquities
Wood
Conservation and restoration
Intrenchments
Military fronts
Spanish Civil War, 1936-1939
Pallars Jussà (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2020
Abstract: [cat] La fusta és un material molt utilitzat al llarg dels temps en tots els àmbits, però la seva conservació és molt escassa i, per tant, el seu estudi és difícil. Tot i això, a la trinxera republicana situada al Cinglo Alt (Gavet de la Conca, Pallars Jussà) s’hi van trobar un seguit de restes que feien palesa la importància de la fusta en els contextos de conflicte. Aquest treball té com a objectiu estudiar els vestigis de fusta (i també aquells relacionats amb la seva explotació) trobats al jaciment del Cinglo Alt durant la primera campanya de prospecció i, posteriorment, comparar-los amb altres elements de fusta trobats en contextos de trinxera de la Guerra Civil Espanyola.
[eng] Wood has been used through the ages in very different ways, but its preservation can be very rare which can make its study very difficult. However, the republican trench system of Cinglo Alt (Gavet de la Conca, Pallars Jussà) provided a few findings that showed the important role that wood had in warfare contexts. The goal of this dissertation is to study the wood items (and those related to its exploitation) found at the Cinglo Alt site during the first prospection campaign and then compare them to other timber elements found in trench sites of the same chronology.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 201x-201x, Tutor:
URI: http://hdl.handle.net/2445/172127
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ Medina Vives_Laura.pdf13.99 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons