Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172388
Title: El tractament i processament d’un fons personal a una biblioteca universitària: el cas del Fons Joan Reglà de la Biblioteca de la Universitat de Girona
Author: Castro Cros, Anna de
Director/Tutor: Rueda Ramírez, Pedro José
Keywords: Arxius privats
Biblioteques universitàries
Treballs de fi de màster
Personal archives
Academic libraries
Master's theses
Issue Date: 24-Nov-2020
Abstract: El treball present té la finalitat de recollir el tractament d’un fons personal custodiat en una biblioteca universitària, basant-nos en el cas del Fons Joan Reglà de la Biblioteca de la Universitat de Girona. Per tal de contextualitzar el fons personal, es fa un estat de la qüestió entorn del què entenem per fons personal i quines característiques els singularitzen i comparem el tractament que es dona als fons personals a les diferents biblioteques universitàries que formen part de les xarxes REBIUN i CSUC. Amb el mateix objectiu, també s’analitza la política i les normatives de la Biblioteca de la UdG en relació amb els seus fons especials. Per últim es fa una proposta de difusió del fons amb el disseny d’una exposició virtual.
El presente trabajo tiene la finalidad de recoger el tratamiento de un fondo personal custodiado en una biblioteca universitaria, basándonos en el caso del Fons Joan Reglà de la Biblioteca de la Universitat de Girona. Con el objetivo de contextualizar el fondo personal, se hace un estado de la cuestión entorno de qué consideramos por fondo personal y qué características los singularizan y comparamos el tratamiento que se da a los fondos personales de diferentes bibliotecas universitarias que forman parte de las asociaciones REBIUN y CSUC. Con el mismo fin, también se analiza la política y las normativas de la Biblioteca de la UdG en relación con sus fondos especiales. Por último, se hace una propuesta de difusión del fondo con el diseño de una exposición virtual.
The present study’s main purpose is to expose the treatment followed for a personal fond in a university library, using Fons Joan Reglà de la Biblioteca de la Universitat de Girona as the study’s object. In order to contextualize this fond, it has been made a bibliographic research regarding the meaning of personal fond and its main features. Also, it is compared the personal collections treatment of different university libraries associated to either REBUIN or CSUC. With the same aim, it is analysed the Biblioteca of UdG politics’ and regulations’ for their special collections. Finally, it is proposed a virtual exposition to promote the Joan Regla's fond.
Note: Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona, curs: 2020, Tutor: Rueda Ramírez, Pedro José
URI: http://hdl.handle.net/2445/172388
Appears in Collections:Màster Oficial - Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Anna de Castro Cros.pdf13.39 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons