Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172418
Title: Estudi del conjunt ceràmic del recinte G del jaciment Tossal de Baltarga (Bellver de Cerdanya)
Author: Tàrraga Canet, Paula
Director/Tutor: Asensio, David
Keywords: Excavacions arqueològiques
Restes arqueològiques
Ceràmica antiga
Assentaments humans
Habitatges
Bellver de Cerdanya (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Archaeological excavations
Antiquities
Pottery ancient
Human settlements
Dwellings
Bellver de Cerdanya (Catalonia)
Bachelor's theses
Issue Date: Sep-2020
Abstract: [cat+ El present treball té com a objectiu fer un estudi del conjunt ceràmic del recinte G del Tossal de Baltarga (Bellver de Cerdanya, Lleida) i posar-lo en context de l’assentament per tal d’obtenir una imatge del que podria ser una casa ceretana entre els segles IV i III aC. El recinte G és un conjunt tancat amb una fase de destrucció amb incendi, motiu per el qual presenta una gran quantitat de material in situ; amb l’anàlisi d’aquest, juntament amb el seu context i posant-lo en relació amb altres jaciments de la zona, pretenem aportar més informació al coneixement general sobre la població ceretana.
[eng] The objective of the current thesis is to study the pottery assemblage from G enclosure of Tossal de Baltarga (Bellver de Cerdanya, Lleida) and put in to the site context in order to procure an image of what may be a ceretani house among the 4th and 3rd century BC. The G enclosure is an enclosed complex with a destruction by fire phase, for that reason it registers a large amount of material in situ; analysing it, along with its context and relating it with another sites in the area, the aim is to provide more information to the general knowledge about the ceretani population.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: David Asensio Vilaró
URI: http://hdl.handle.net/2445/172418
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Tarraga Canet_Paula.pdf6.71 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons