Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172425
Title: Jo S.A.: individualisme possessiu versus jo relacional en la modernitat líquida
Author: Soler Alsina, Lluís
Director/Tutor: Mayos Solsona, Gonçal
Keywords: Individualisme
Propietat
Economia col·laborativa
Subjectivitat
Individualism
Property
Sharing economy
Subjectivity
Issue Date: 19-Nov-2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta investigació pretén analitzar i comprendre, dins el context de l’auge del neoliberalisme i de la modernitat líquida, la configuració d’una nova visió de l’individu en què la noció de propietat privada coexisteix amb l’auge de diverses formes d’accés a béns i serveis en plataformes col·laboratives. Amb el rerefons històric de l’estret lligam entre possessió ―de terres i béns, però també del propi cos― i legitimació del capitalisme, es pretén copsar el significat i l’abast que en l’actualitat hom atorga a l’accés, la compartició o la propietat i quin és el seu paper en la en la configuració del jo. Aquesta recerca combina les aportacions teòriques i conceptuals de diverses disciplines amb l’anàlisi de textos representatius de la literatura popular i professional d’autoajuda, management i màrqueting.
[eng] This research aims the analysing and understanding, within the current context of a rising neoliberalism and the so called Liquid modernity, the configuration of a different view of the individual itself in which the notion of private property coexists with the rising of new different ways to have access to goods and services located on collaborative platforms. With the historical background of the close link between possession ―of land and property, but also of the very body itself― and legitimization of capitalism, it is intended to fully understand the currently given meanings and scope to the concepts of access, sharing or ownership as well as their role in the shaping of every own’s one-self. This research combines theoretical and conceptual contributions from several disciplines with the analysing of popular and professional literature on self-help, business management and marketing.
URI: http://hdl.handle.net/2445/172425
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Filosofia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LSA_TESI.pdf3.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons