Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172765
Title: La producció científica de la UB en cinc àrees estratègiques. Anàlisi i comparativa amb quatre centres de la xarxa CERCA
Author: Baguñà Monjo, Jaume
Viladiu Martínez, Carles
Universitat de Barcelona. Vicerectorat de Recerca
Keywords: Recerca
Educació superior
Universitat de Barcelona
Issue Date: 23-Dec-2020
Publisher: Edicions de la Universitat de Barcelona
Series/Report no: Memòries (Òrgans de govern, Gerència, Consell Social)
Abstract: Aquest document analitza l’activitat de recerca de la Universitat de Barcelona en cinc àrees estratègiques de Ciències de la Vida i de la Salut durant el període 2008- 2017, comparant-la amb la de quatre organismes d’àmbits concurrents de la xarxa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA). S’han emprat indicadors quantitatius i qualitatius, i s’ha calculat la productivitat i l’eficiència respecte dels recursos humans i financers. Els resultats mostren que, malgrat que coincideix amb una etapa econòmica crítica i un context advers, les àrees de la UB presenten indicadors tan bons o millors que els centres de la xarxa CERCA, cosa que en certifica un nivell notable i els permet adreçar un seguit de recomanacions als poders públics, als departaments, als instituts i als equips de govern de la Universitat de Barcelona.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=12742
URI: http://hdl.handle.net/2445/172765
Related resource: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=12742
Appears in Collections:Col·lecció Memòries - Òrgans de govern, Gerència, Consell Social - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
produccioCientificaUB2020_ca.pdf583.71 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons