Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173356
Title: Mεταξύ: Consideracions per a l’amor contemporani, de Simone Weil a Diotima de Mantinea
Author: Pablo Martínez, Amanda de
Director/Tutor: Sales i Coderch, Jordi R., 1943-
Monserrat i Molas, Josep, 1967-
Keywords: Hermenèutica
Amor
Eros (Divinitat grega)
Platonisme
Weil, Simone, 1909-1943
Hermeneutics
Love
Issue Date: 18-Jan-2021
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquest present estudi analitza la relació entre Simone Weil i Plató, a través de la noció de μεταξύ i el platonisme que s’hi vincula. Aquesta noció és estudiada a través del diàleg platònic del Convit i més concretament el discurs de Diotima de Mantinea, i dins de totes les obres de Simone Weil. L’estudi de l’obra de Simone Weil porta a identificar una «platonicitat» que hem intentat classificar dins dels estudis platònics. D’afegitó l’estudi de μεταξύ en la obra weiliana ens ha permès establir una relació de l’autora dins del marc de la filosofia del segle XX. D’aquesta manera a través de la comprensió del text platònic i de la seva traducció, i posant-la en relació amb les interpretacions d’en Jordi Sales, Stanley Rosen i Giovanni Reale hem establert una relació entre el concepte de μεταξύ que tenia Plató i el que tenia Simone Weil. Finalment, hem establert que el concepte μεταξύ es tracta d’una noció fonamental per tal d’entendre la filosofia i que ens permet una comprensió més profunda del significat que suposa l’amor.
[eng] This essay demonstrate the relationship between Simone Weil and Plato, through the concept of μεταξύ and the Platonism associated with it. We find this notion in the Platonic dialogue the Symposium, more specifically in the discourse of Diotima of Mantinea, and furthermore in Simone Weil’s work. Subsequently, Simone Weil's work leads to the identification of a «Platonism» that we have tried to classify within the Platonic studies. In addition, the study of μεταξύ in Weil’s work has allowed us to establish a relationship between her and the framework of twentieth-century philosophy. Hence, through the understanding of the Platonic dialogue and its translation, and the interpretations of Jordi Sales, Stanley Rosen and Giovanni Reale, we have settled a correlation of the concept of μεταξύ in Plato and in Simone Weil. Finally, we have bestowed μεταξύ as a fundamental notion in order to understand philosophy, which allows us to a deeper understanding of the meaning of Love.
URI: http://hdl.handle.net/2445/173356
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Filosofia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AdPM_TESIS.pdf2.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.