Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173693
Title: WhatsApp: consultes, notícies i ludificació al Campus Mundet
Author: Zaborras, Rosa
Cornet Hernando, Jordi
Tremosa Armengol, Jordi
Pons Vila, Joan
Keywords: Biblioteques universitàries
Usuaris de biblioteques
Missatgeria instantània
Ludificació
Videojocs
Academic libraries
Library users
Instant messaging
Gamification
Video games
Universitat de Barcelona. CRAI
Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca del Campus de Mundet
Issue Date: Dec-2020
Abstract: [cat] Whatsapp és una de les xarxes socials amb més nombre d’usuaris. El 2018 es va implementar al CRAI Biblioteca del Campus de Mundet de la Universitat de Barcelona, dins d’un pla de captació i de fidelització dels usuaris que incloïa altres accions com, per exemple, la ludificació. La prova pilot es va realitzar durant 9 mesos a través de l’aplicació WhatsApp Business. S’ha publicitat a través de cartells, a les sessions de formació reglada i a través de vídeos d’elaboració pròpia. L’oferta del servei és molt àmplia (consultes, informació, gestions, grups de difusió i activitats de ludificació) i està recolzada amb el compliment del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) pel tractament de les dades personals. Al llarg d’un període de prova de nou mesos, la valoració ha estat molt positiva: s’han rebut 873 consultes amb un total de 2453 missatges. El 50% estan relacionades amb qüestions bàsiques (horaris, préstec, renovacions, etc.), el 21% amb les activitats de ludificació i el 7% amb bases de dades i citacions bibliogràfiques en format APA. El 56% del usuaris que van contactar amb nosaltres es van donar d’alta en el servei.
[spa] WhatsApp es una de las redes sociales con mayor número de usuarios. En 2018 se implementó en el CRAI Biblioteca del Campus Mundet de la Universidad de Barcelona, dentro de un plan de captación y de fidelización de los usuarios que incluía otras acciones como, por ejemplo, la ludificación. La prueba piloto se realizó durante 9 meses, a través de la aplicación WhatsApp Business. Se publicitó a través de carteles, en las sesiones de formación reglada y a través de vídeos de elaboración propia. La oferta del servicio es muy amplia (consultas, información, gestiones, grupos de difusión y actividades de ludificación) y está apoyada con el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para el tratamiento de los datos personales. A lo largo de un periodo de nueve meses, la valoración ha sido muy positiva: se han recibido 873 consultas con un total de 2453 mensajes. El 50% están relacionadas con cuestiones básicas (horarios, préstamo, renovaciones, etc.), el 21% con las actividades de ludificación y el 7% con bases de datos y citas bibliográficas en formato APA. El 56% de los usuarios que contactaron con nosotros se dieron de alta en el servicio.
[eng] WhatsApp is one of the social networks with the largest number of users. In 2018, it was implemented at the Mundet Campus CRAI Library of the University of Barcelona, within a plan of recruitment and loyalty of users that included other actions such as, for example, gamification. The pilot test was performed for 9 months, through the WhatsApp Business application. It was announced through posters, in user training sessions and through self-made videos. The service offer is very wide (user queries, general information, dissemination groups and gamification activities) and it’s supported by compliance with the General Data Protection Regulation (RGPD) for the treatment of personal data. Over a period of nine months, the rating has been very positive: we received 873 queries with a total of 2.453 messages. 50% are related to basic issues (opening hours, loans, renewals, etc.), 21% about gamification activities and 7% about databases and bibliographic citations in APA format. 56% of the users who contacted us signed up for the service
It is part of: Experiències a: Seminari d’Experiències’20 del COBDC. 14 al 18 de desembre de 2020
URI: http://hdl.handle.net/2445/173693
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades / Presentacions (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Experiencia-WhatsApp-Consultes-Noticies-i-Ludificacio-al-Campus-Mundet_v2_20201130.pdfPresentació1.95 MBAdobe PDFView/Open
Experiencia_whatsapp_mundet_16JCID2_text.pdfText1.17 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons