Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173809
Title: Els trobadors del cor menjat: La simbologia del cor en la lírica de Guillem de Cabestany, el Châtelain de Coucy i Reinmar von Brennenberg
Author: Dalmases Paredes, Joan
Director/Tutor: Simó, Meritxell
Millet, Víctor
Keywords: Poesia provençal
Trobadors
Metàfora
Cabestany, Guillem de, 1162?-1212?
Coucy, Guy (Châtelain de), 1167?-1203
Brennenberg, Reinmar von, ...-1276?
Provençal poetry
Troubadours
Metaphor
Issue Date: 26-Oct-2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi presenta i estructura els resultats obtinguts a partir de l’anàlisi filològica del corpus líric dels tres grans trobadors que es relacionen amb el motiu literari del cor menjat en els àmbits occità, francès i alemany: Guillem de Cabestany (ca. 1165–ca. 1212), el Châtelain de Coucy (ca. 1167–1203) i Reinmar von Brennenberg († ca. 1276), amb la finalitat de connectar les seves composicions amb les dades biogràfiques que ens n’han pervingut i les diverses reelaboracions del relat llegendari que protagonitzen (la Vida, Le Roman du Châtelain de Coucy et de la dame de Fayel i la Bremberger-Ballade, respectivament). Aquest procediment, que posa especial atenció a les diferents accepcions metafòriques del cor en la lírica tractada, ens permet definir i contrastar els elements que caracteritzen la tradició trobadoresca i la diversificació de la llegenda en cada territori, i el procés segons el qual els poetes acaben esdevenint, ells mateixos, protagonistes de la llegenda del cor menjat, entrellaçant-se, així, realitat i ficció.
[eng] This dissertation presents and structures the results obtained from the philological analysis of the lyrical corpus of the three great troubadours that are related to the literary motif of the eaten heart in Occitan, French and German areas: Guillem de Cabestany (ca. 1165–ca. 1212), Châtelain de Coucy (ca. 1167–1203) and Reinmar von Brennenberg († ca. 1276), in order to connect their compositions with their preserved biographical data and the various reworkings of the legend they are involved with (Vida, Le Roman du Châtelain de Coucy et de la dame de Fayel and Bremberger-Ballade). This procedure, which pays special attention to the different metaphorical meanings of the heart in the analysed poetry, allows us to define and contrast the elements that characterize the troubadour tradition, the diversification of the legend in every territory and the process according to which the poets end up becoming protagonists of the legend of the eaten heart, thus intertwining reality and fiction.
URI: http://hdl.handle.net/2445/173809
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Geografia i Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JDP_TESI.pdf39.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.