Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173817
Title: Avaluació estratègica d’equipaments culturals locals : model i reflexions
Author: Coll Mariné, Mia
Director/Tutor: Castells Ros, Ramon
Keywords: Equipaments culturals
Avaluació
Gestió cultural
Treballs de fi de màster
Arts facilities
Evaluation
Arts management
Master's theses
Issue Date: 2020
Abstract: Què necessita un equipament cultural local per complir els seus propòsits? Com pot activar el canvi i la millora? De quina manera en pot fer partícips els usuaris? Aquestes preguntes encenen el plantejament del treball que es presenta a continuació. La proposta presentada inicialment per desenvolupar el Treball Final de Màster, del Màster de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona, era plantejar una avaluació estratègica per al Centre d’Art Contemporani de Vic. La finalitat d’aquesta idea era valorar si l’equipament compleix els seus objectius a partir de l’anàlisi de les seves característiques internes, de com es relaciona amb l’entorn i de l’impacte de les seves activitats. La hipòtesi inicial, partint d’un punt de vista subjectiu, plantejava que un equipament d’aquestes característiques, tenint en compte els seus objectius, podria tenir un major impacte en el territori. Aquesta reflexió es va fer a partir de la comparació amb equipaments culturals de característiques similars situats en altres indrets, com, per exemple, Lo Pati Centre d’Arts de les Terres de l’Ebre, La Panera de Lleida (ambdós dins del territori català) o el Centro de Arte Contemporaneo de Huarte de Navarra (fora de Catalunya).
Note: Màster Oficial en Gestió Cultural, Universitat de Barcelona. Facultat d’Economia i Empresa, curs: 2019-2020, Tutor: Ramon Castells Ros
URI: http://hdl.handle.net/2445/173817
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-GC_Coll_2020.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons