Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173820
Title: Valors i Emocions
Author: Gandia Gandia, Narcís
Director/Tutor: Pellicer Royo, Irene
Keywords: Educació emocional
Adolescents
Educació en valors
Treballs de fi de màster
Emotional education
Teenagers
Values education
Master's theses
Issue Date: 2020
Abstract: El present Treball Final de Postgrau té com a objectiu la millora de la pràctica educativa i la cerca d’un veritable canvi de model a l’Escola Cultural de Badalona a través de l’educació emocional, la psicologia positiva i les competències emocionals. Aquest programa està destinat als dos grups de segon de la ESO, es fonamenta en el model teòric del GROP i s’implementarà dins el marc del Pla d’acció tutorial i de la matèria de Cultura i Valors. Consta de dotze sessions vivencials i teòriques i pretén des de la detecció prèvia de necessitats (qüestionaris del GROP i observació per part dels docents), treballar l’autoestima, la regulació emocional i la cohesió del grup a través dels valors i les emocions.
Note: Postgrau en Educació Emocional i Benestar [Presencial]. Institut de Ciències d'Educació i el Grup de Recerca en Orienració Psicopedagògica (GROP). Universitat de Barcelona. Curs: 2019-2020. Tutora: Irene Pellicer
URI: http://hdl.handle.net/2445/173820
Appears in Collections:Postgrau - Educació Emocional i Benestar [Presencial]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFP_Gandia_handle.pdf25.46 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons