Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173831
Title: Perpectiva de gènere i nous models de lideratge a les organitzacions culturals
Author: Pariente, Susanna
Director/Tutor: Villarroya Planas, Ana
Keywords: Gestió cultural
Feminisme
Lideratge
Treballs de fi de màster
Arts facilities
Feminism
Leadership
Master's theses
Issue Date: 2020
Abstract: Perquè lideratge? La possibilitat d’influir en els treballadors positivament, i formar equips on s’assoleixin els objectius, té una especial transcendència quan ens referim a les organitzacions culturals, organitzacions que pel seu caràcter transformacional, vetllen per a millorar la qualitat de vida de les persones. Si bé durant anys molts autors com McGregor (1966), Bass (1985) o Avalorio (1998), van estudiar el lideratge, gairebé sempre s’ha fet des d’un punt de vista empresarial i amb la finalitat d’assolir els nivells de benefici esperats. Per això, aquesta investigació vol apropar-se al lideratge des d’un altre prisma: l’assoliment de beneficis en l’àmbit social i cultural. I aquests beneficis poden veure’s facilitats per la incorporació de la perspectiva de gènere en el lideratge de les organitzacions i la millora en la conciliació de la vida laboral i la vida privada o familiar dels treballadors de la cultura.
Note: Màster Oficial en Gestió Cultural, Universitat de Barcelona. Facultat d’Economia i Empresa, curs: 2019-2020, Tutor: Anna Villarroya
URI: http://hdl.handle.net/2445/173831
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_GC_Pariente_2020_1.pdf4.56 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons