Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173840
Title: ¡Una, grande y libre! El nacionalisme i la nacionalització de les masses al primer franquisme
Author: Guiu Alargé, Pol
Director/Tutor: Roca Vernet, Jordi
Keywords: Franquisme
Església i Estat
Catolicisme
Treballs de fi de grau
Francoism
Church and state
Catholic Church
Bachelor's thesis
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] El present treball és un estat de la qüestió historiogràfic sobre el nacionalisme i la nacionalització de les masses del primer franquisme, passant primer, de forma sintètica, per la situació acadèmica general en la que es troben els estudis sobre la nació espanyola i, després, aprofundint en l’evolució i desenvolupament del tòpic fins al dia d’avui.
[eng] The present paper is a historiographical review about nationalism and the nationalization of the masses during the first period of Francoism, starting by the global academic situation about the Spanish nation and afterwards deeping into the evolution and development of the topic until today.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Jordi Roca Vernet
URI: http://hdl.handle.net/2445/173840
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pol Guiu TFG.pdf687.8 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons