Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/174092
Title: Interrelació de les estructures comercials protohistòriques a l'àrea del Mediterrani Centre-Occidental: dos casos d'estudi: Etrúria i Iberia
Author: Castellanos Roca, Maria del Mar
Director/Tutor: Munilla Cabrillana, Glòria, 1957-
Keywords: Comerç internacional
Importacions
Protohistòria
Etrúria
Mediterrània occidental
Segle VI aC-segle III aC
International trade
Imports
Protohistory
Etruria
Western Mediterranean
6th century BC-3st century BC
Tesis de Llicenciatura (Tesines)
Issue Date: Sep-1995
Abstract: El nostre estudi es basa fonamentalment en les importacions etrusques localitzades a Catalunya. Hem procurat fer-ne un inventari, el més complet i exhaustiu possible, a partir de les diferents publicicions i d'algun fragment inèdit procedent de les antigues excavacions de la Palaiàpolis emporitana. Tot i això, donada la relació de l'àrea de l'Ebre amb el Llevant peninsular i Eivissa, hem cregut igualment necessari d'incloure dins del nostre treball la problemàtica referent a aquestes dues àrees i les importacions etrusques que s'hi han localitzat, si més no, de manera representativa. Pel que fa al sud peninsular, durant aquests últims anys, hom ha realitzat nombrosos treballs on s'han posat al descobert noves troballes etrusques que fan replantejar-se la qüestió de les relacions comercials d'aquesta àrea amb el món etrusc. A causa de la complexitat i de la magnitud del tema, creiem que mereix ser tractat degudament en un estudi més específic. Per tant, nosaltres ens hem limitat a mencionar els trets més representatius del que s'esdevé en aquesta àrea i que mantenen alguna mena de relació directa el nord-est peninsular.
Note: Tesi de Llicenciatura per a la obtenció del Grau d'Història i Geografia. Universitat de Barcelona. Directora: Glòria Munilla Cabrillana. Setembre de 1995.
URI: http://hdl.handle.net/2445/174092
Related resource: https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991011096339706708
Appears in Collections:Tesis de Llicenciatura (Tesines) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tesina_MCR_1de4.pdfpàg 1-6354.34 MBAdobe PDFView/Open
Tesina_MCR_2de4.pdfpàg. 64-12830.96 MBAdobe PDFView/Open
Tesina_MCR_3de4.pdfpàg. 129-19729.86 MBAdobe PDFView/Open
Tesina_MCR_4de4.pdfpàg. 198-24919.92 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons