Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/17422
Title: The European sugar regime new legislation and wto rules
Author: Casanova, Maria Elisa
Garcia-Duran Huet, Patricia
Millet, Montserrat
Keywords: Política agrícola
Dret comunitari
Indústria sucrera
Lliure comerç
Regulació del comerç
Agricultural policy
Law of the European Union
Sugar trade
Free trade
Trade regulation
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Abstract: [cat] El 20 de febrer de 2006 es va aprovar el Reglament núm. 318/2006 del Consell que reforma l'Organització Comuna de Mercats del sucre. L'article analitza els canvis introduïts en el nou règim europeu del sucre i valora la seva adequació a les normes i demandes internacionals de liberalització del comerç agrícola. Es conclou que la reforma ha estat el mínim necessari per fer front als reptes internacionals: la recent resolució de l'Òrgan de Solució de Diferències de l'Organització Mundial del Comerç i les demandes de liberalització plantejades en el marc de la Ronda de Doha.
[spa] El 20 de febrero de 2006 se aprobó el Reglamento nº 318/2006 del Consejo que reforma la Organización Común de Mercados del azúcar. El artículo analiza los cambios introducidos en el nuevo régimen europeo del azúcar y valora su adecuación a las normas y demandas internacionales de liberalización del comercio agrícola. Se concluye que la reforma ha sido el mínimo necesario para hacer frente a los retos internacionales: la reciente resolución del Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio y las demandas de liberalización planteadas en el marco de la Ronda de Doha.
[eng] The WTO rules have had a direct influence upon the 2006 reform of the European Common Market Sugar Organisation. The pre-2006 sugar CMO was not in a position to successfully face neither the recent Resolution of the World Trade Organisation's Dispute Settlement Body and the liberalisation demands made in the Doha Round context. Through a comparative analysis of the European sugar regime, before and after the reform, this paper 2 argues that the 2006 changes are the minimum improvements necessary to face present international challenges.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E09227.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2009, E09/227
URI: http://hdl.handle.net/2445/17422
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals)
Documents de treball (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Working Paper Casanova et al 2009_E09_227.pdf195.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons