Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/174244
Title: Identificació dels nius de tempestes a partir d'un model meteorològic
Author: Conde Iglesias, Antoni
Director/Tutor: Codina, Bernat
Keywords: Tempestes
Catalunya
Treballs de fi de màster
Storms
Catalonia (Spain)
Master's theses
Issue Date: Feb-2021
Abstract: L'objectiu central d'aquest treball és identificar zones de Catalunya en les quals les tempestes convectives són propenses a l'aparició reiterada i prematura; és a dir aconseguir reconèixer els populars nius de tempesta. Per fer-ho, es parteix de les dades de la Xarxa de Descàrregues Elèctriques (XDDE) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Amb aquesta informació es crea un patró espacial de densitat de llamps en el territori d'estudi. S'acota el treball al període comprès entre els mesos d'abril i setembre des de l'any 2016 fins el 2020. D'aquesta manera es localitzen diferents zones amb alta densitat de llamps, destacant l'àrea del Ripollès. Després, s'utilitza el WRF-ARW per tal de recrear aquest patró climàtic, tractant d'identificar l'existència d'aquestes zones favorables a la iniciació de les precipitacions associades a les tempestes que s'han esmentat. Un cop assajades les simulacions amb el model, es filtren les sortides emprant índexs termodinàmics clàssics per a seleccionar la precipitació d'origen convectiu. Finalment s'analitzen els processos meteorològics que afavoreixen l'existència dels nius de tempesta dels Pirineus Orientals. Com a mecanismes mesoescalars recurrents es suggereixen la convergència de vents en capes baixes deguda a l'orografia i les circulacions d'origen marítim canalitzades; ambdós es produeixen en presència d'altes humitats i una mínima quantitat d'aigua disponible. A més a més, s'insinua que la font elevada de calor a l'atmosfera lliure més un factor més a tenir en compte com a mecanisme precursor de les precipitacions primerenques analitzades
Note: Màster de Meteorologia, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Bernat Codina Sánchez
URI: http://hdl.handle.net/2445/174244
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antoni Conde.pdf21.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons