Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/174412
Title: Anàlisis de la dispensació d'ustekinumab des del Servei de Farmàcia per a pacients externs amb psoriasi o artritis psoriàsica
Author: García Lario, Andrea
Ramió, Elvira
Modamio Charles, Pilar
Pons, Montse
Mariño Hernández, Eduardo L.
Keywords: Psoriasi
Serveis farmacèutics
Administració de medicaments
Psoriasis
Pharmaceutical services
Administration of drugs
Issue Date: 2017
Publisher: Hospital Universitari Sagrat Cor
Abstract: Objectiu: Els biològics han revolucionat l a teràpia de l'espectre de les malalties psoriàsiques. L'objectiu d'aquest estudi és analitzar l'administració d'ustekinumab a pacients ambulatoris amb psoriasi o artritis psoriàsica. Mètodes: Estudi retrospectiu, observacional realitzat al Departament de Farmàcia del 2009 al 2017. Es van recollir: dades demogràfiques, informació sobre si la inducció era correcta, sobre les dosis, les línies de tractament, la primera i darrera data i temps total de tractament, les altres teràpies, PASI, DLQUI i el temps mitjà de dispensació. Resultats: Dels 115 pacients analitzats, 61 encara estaven en tractament el març de 2017. En general, el 90% tenia psoriasi i 10% artritis psoriàsica. Un 98% va utilitzar Ustekinumab després del fracàs de la teràpia convencional, més de la meitat com a primera línia i el 83 a 87% en monoteràpia. La inducció, les dosis i el temps d'administració van ser correctes i no va haver-hi diferències significatives ni per sexe ni per grups de diagnòstic; el temps mitjà de dispensació va mostrar una tendència significativa en pacients amb teràpia concomitant (3,26 mesos (DE 0,17) en comparació amb monoterapia (3,06 mesos (DE 0,25) (F = 2,01; p = 0,096). Al darrer control, 42,8% pacients PASI = 1 i 53,6% DLQI =0. Conclusió: l'ustekinumab és un tractament efectiu enfront de la psoriasi, ja que ajuda a controlar la simptomatologia i millora remarcablement la qualitat de vida dels pacients.
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Annals del Sagrat Cor, 2017, vol. 24, num. 4, p. 172-184
URI: http://hdl.handle.net/2445/174412
ISSN: 1695-8942
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
688204.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons