Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/17443
Title: Plantes invasores: noves visions - Resposta
Author: López i Pujol, Jordi
Keywords: Plantes invasores
Flora
Invasive plants
Flora
Issue Date: 10-Mar-2011
Publisher: BioC, Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes
Abstract: És indubtable que els jardins botànics han contribuït (i encara ho fan) a la introducció i dispersió d'una gran quantitat d'espècies al·lòctones invasores, i alguns dels exemples que apareixen al treball de Hulme (2011) són paradigmàtics, com ara el del jacint d'aigua (Eichhornia crassipes). Tot i això, l'autor reconeix que la majoria de casos de propagació de plantes invasores a partir de jardins botànics van tenir lloc durant el segle XIX o durant la primera meitat del segle XX, i destaca el paper cada vegada més actiu d'aquests en la conservació de la flora autòctona. De totes maneres, i tal i com conclou l'autor, la majoria de jardins botànics del món encara no disposen de mecanismes per a l'avaluació del risc de les espècies al·lòctones que s'hi cultiven, i només una minoria s'han autoimposat codis de bones pràctiques enfocats al control i/o substitució de les espècies invasores.
It is part of: E-Opinió, 2011, núm. 22
URI: http://hdl.handle.net/2445/17443
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (BioC, Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes)
Documents de treball / Informes (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E_opinio_22_Plantes invasores-Resposta.pdf361.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons