Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/174512
Title: Etnobotànica del Pirineu català. Estat actual i propostes de futur
Author: Gras Mas, Airy
Garnatje i Roca, Teresa
Aldea, Clara
Almeida, Bea
D'Ambrosio, Ugo
Altimiras, Jacint
Parada i Soler, Montserrat, 1968-
Rigat i Coll, Montserrat, 1966-
Vallès Xirau, Joan, 1959-
Keywords: Etnobotànica
Pirineu català (Catalunya)
Recursos naturals
Ethnobotany
Catalonian pyrenees (Catalonia)
Natural resources
Issue Date: 2018
Publisher: Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès
Abstract: L'etnobotànica és una disciplina situada en la interfície entre les ciències naturals i les ciències humanes que s'ocupa de les relacions entre les persones i les plantes al llarg del temps i la seva projecció en l'avenir.Als Països Catalans, dues tesis doctorals dels anys 1990 (una de les quals, de tema pirinenc) van ser pioneres i des de llavors es treballa en aquest camp, de manera que el territori és força ben conegut des d'aquest punt de vista en el marc europeu i, dins de Catalunya, justament el Pirineu és un dels territoris més ben prospectats. El nostre grup de recerca en etnobotànica (www.etnobiofic.cat), de la Universitat de Barcelona i l'Institut Botànic de Barcelona (IBB), s'ocupa d'estudis etnoflorístics (catàlegs de noms i altres sabers sobre els vegetals) en el domini lingüístic català, especialment a Catalunya i les Illes Balears. A més, hem emprès investigacions d'altra mena, com etnobotànica històrica, usos de plantes per a finalitats concretes, metaanàlisis i comparacions entre les diferents àrees de llengua catalana o entre elles i altres zones, i relacions entre etnobotànica i filogènia. En aquesta comunicació presentem, a part d'una breu introducció a la matèria, qüestions de mètode i resultats del seu conreu en terres catalanes, centrant-nos en el Pirineu d'àmbit cultural i lingüístic català, és a dir de Catalunya (Catalunya del Nord inclosa) i Andorra. Això permetrà treure conclusions sobre l'estat actual de la qüestió en la part catalana de la serralada. També farà possible constatar quins territoris són més ben coneguts i quins mereixen especial atenció per a emplenar buits en la recerca dels coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat vegetal en l'àmbit pirinenc. Farem igualment al·lusió a investigacions en altres zones culturals pirinenques per valorar la idoneïtat de fer-ne i difondre'n un estudi global i comparatiu. Paraules clau: coneixement tradicional, etnobotànica, Pirineus catalans, recursos naturals.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.irmu.org/irmu/publication/595
It is part of: Ibix. Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, 2018, vol. 10, p. 33-47
URI: http://hdl.handle.net/2445/174512
ISSN: 1137-0378
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
683670.pdf301.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.