Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/174956
Title: Estudis i recerca sobre edició i hàbits lectors a Catalunya (2018-2019)
Author: Villarroya Planas, Ana
Keywords: Lectura
Edició
Recerca
Reading
Editing
Research
Issue Date: 2020
Publisher: Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. Universitat de Barcelona
Abstract: La producció científica en l'àmbit de l'edició i hàbits lectors a Catalunya ha seguit l'evolució positiva dels anys anteriors. A més de les estadístiques anuals elaborades directament o encarregades per les administracions públiques i agents rellevants del sector, cal destacar la producció de grups i centres de recerca a Catalunya. És especialment destacable el nombre de tesis que s'han llegit al llarg de 2018 en les universitats catalanes i que tenen com a objectiu l'anàlisi del sector editorial o dels hàbits lectors, especialment dels col·lectius d'infants i adolescents. Cal fer de nou esment de la importància que tenen aquests estudis en la presa de decisions informades tant per part dels agents públics com privats.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/ABLL.2020.6.003
It is part of: Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 2020, vol. 6, p. 17-33
URI: http://hdl.handle.net/2445/174956
Related resource: https://doi.org/10.1344/ABLL.2020.6.003
ISSN: 2014-0088
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
708234.pdf668.12 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons