Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/175062
Title: Sex Bias in Clinical Research: Representation of Women in Randomized Clinical Trials of major impact publications
Author: Samper Ribas, Jordina
Director/Tutor: Arnaiz, Joan Albert
Keywords: Assaigs clínics
Dones
Gènere
Medicina
Treballs de fi de grau
Issue Date: Feb-2019
Abstract: Contextualització i Objectius: La recerca clínica històricament ha ignorat l’adequada representació de les dones i l’estudi de les diferències per sexe i per gènere. L’objectiu del present treball és examinar el fenomen del biaix de gènere en la medicina mitjançant la quantificació de la representació de les dones i l’anàlisi per sexe en els assajos clínics. Partim de la hipòtesi que dones i homes no es troben representats de forma equitativa en els estudis i que les dades no es reporten tenint en compte el sexe com a variable independent. Mètodes: Es localitzaren els assajos clínics aleatoris (ACAs) publicats durant 2017 en les tres principals revistes internacionals. S’exclogueren estudis on l’individu no constituïa la unitat d’anàlisi o que incloïen exclusivament un dels sexes. Es van recollir dades sobre el sexe dels participants en termes absoluts, el sexe de l’autor/a i la font de finançament. Així mateix, es va avaluar la correlació entre el fet de tenir una dona com a autora o un finançament públic i el percentatge de dones incloses. Així mateix, s’analitzà el compliment d’una checklist predefinida en l’avaluació de l’estudi del sexe o el gènere en el disseny de l’estudi. Resultats: Dels 333 ACAs obtinguts en la cerca, 150 foren seleccionats aleatòriament i 102 (68%) s’adheriren als criteris d’inclusió. El 79% (n=82) tenien un percentatge de dones del 30% o superior. Les dones constituïen el 42% de la població en global. Per als estudis del NEJM, aquest percentatge fou del 31%. Les dones com a autores o el finançament públic no es demostraren relacionats amb el percentatge de dones incloses excepte per la revista Lancet (P=0’04). Tan sols la meitat dels estudis consideraren el sexe en els mètodes (n=56, 57%) o reportaren resultats per sexe (n=50, 49%). Conclusions: Les troballes d’aquest estudi subratllen el fet que, tot i que la manca de representació de les dones s’ha reduït, encara existeix la necessitat de garantir l’anàlisi per sexe i les recomanacions específiques per sexe en els estudis clínics.
Note: Treball Final de Grau de Medicina. Departament de Fonaments Clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Joan Albert Arnaiz
I Premi al millor Treball Final de Grau amb perspectiva de gènere de la Universitat de Barcelona - Clara Campoamor - Curs: 2018-2019. Accèssit a la branca de Ciències de la Salut.
URI: http://hdl.handle.net/2445/175062
Appears in Collections:Premi Clara Campoamor al millor Treball Final de Grau amb perspectiva de gènere

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Premi_Clara_Campoamor_18-19_TFG_Samper_Ribas_Jordina.pdf701.94 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons