Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/175130
Title: «Anar a servir» Una aproximació al servei domèstic i al treball de les minyones a partir de fonts demogràfiques Catalunya, 1848-1930
Author: Tusell Latorre, Tura
Director/Tutor: Borderías Mondéjar, Cristina
Keywords: Servei domèstic
Gènere
Catalunya
Treballs de fi de màster
Issue Date: 2020
Abstract: L’elecció del tema d’aquest treball respon a diversos motius. En primer lloc, hi pesa sobretot el meu interès per la història de les dones i per la història amb perspectiva de gènere. Aquest interès, que vinculo a una consciència feminista que he anat cultivant, ha fet que em decidís per una temàtica que em permetés abordar l’estudi des d’aquest punt de vista. En segon lloc, destacaria també l’interès per la història social i la història del moviment obrer, amb la qual em vaig iniciar de forma tímida en alguns treballs bibliogràfics del Grau. Però, ha sigut sobretot a partir del Màster que he pogut aprofundir en el meu coneixement sobre la història social i, en concret, la història del treball. Destacaria dos factors: per una banda, l’assignatura del doctor Llorenç Ferrer Configuració i processos de formació en la societat contemporània: el model català; i per l’altra, una beca de col·laboració sota la direcció de la doctora Cristina Borderías al grup de recerca Treball, Institucions i Gènere. Aquesta experiència em va obrir les portes no només a un gran ventall de temàtiques, sinó també al tractament de fonts històriques −noves en aquell moment per mi− com les utilitzades en aquest treball. Estudiar un col·lectiu com el de les serventes domèstiques m’ha permès, per tant, unir història de les dones i història del treball. Al mateix temps, la vinculació entre el servei domèstic i el treball reproductiu em va estimular a l’hora de triar aquest tema, ja que s’escapava de la centralitat que ha tingut el treball industrial tant en la historiografia com també en el meu propi imaginari sobre el treball femení en el passat. Així, posar el focus sobre un grup laboral com el de les criades domèstiques ha suposat un repte, ja que m’ha obligat a (re)concebre la pròpia definició de treball, una tasca que fins ara havia aplicat a l’estudi històric de forma molt vaga...
Note: Treball Final de Màster d'Història Contemporània i Món Actual. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutora: Cristina Borderías Mondéjar.
II Premi Rosalind Franklin al millor Treball Final de Màster amb perspectiva de gènere de la Universitat de Barcelona - Curs: 2019-2020. Primer Premi.
URI: http://hdl.handle.net/2445/175130
Appears in Collections:Premi Rosalind Franklin al millor Treball Final de Màster amb perspectiva de gènere

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Premi_Rosalind_Franklin_19_20_TFM_TURA_TUSELL.pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons