Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/175198
Title: Permanent construcció
Author: Vicente Puiggròs, Paula
Director/Tutor: Pacheco Puig, Juancho
Keywords: Arts
Escultura
Identitat (Concepte filosòfic)
Treballs de fi de grau
Arts
Sculpture
Identity (Philosophical concept)
Bachelor's theses
Issue Date: 15-Mar-2021
Abstract: [cat] Permanent construcció parteix d’una sensació de malestar dins una gran metròpolis com és Barcelona i la conseqüent voluntat de voler marxar fora, d’anar al refugi. A partir d’aquí, explora què és el refugi i què es el que fa que es converteixi en aquest, plantejant-se si existeix el refugi ideal.
[eng] Permanent construcció starts from a feeling of discomfort in a big city such as Barcelona and the consequent desire of going outside, to go to the refuge. From here explores what is the refuge and what does it do to become this, wondering whether exists an ideal refuge.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Pacheco Puig, Juancho
URI: http://hdl.handle.net/2445/175198
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A. permanent construcció.pdf37.09 MBAdobe PDFView/Open
Anar a la muntanya tfg.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons