Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/175440
Title: Els dilemes democràtics de la COVID-19
Author: Amat, Francesc
Arenas Jal, Andreu
Falcó Gimeno, Albert
Muñoz Mendoza, Jordi
Keywords: COVID-19
Democratització
Tecnocràcia
Dret públic
COVID-19
Democratization
Technocracy
Public law
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: La pandèmia provocada per la COVID-19 planteja un seguit de dilemes per als sistemes democràtics. En primer lloc, la governança d'un problema complex com aquest requereix molta coordinació entre diferents nivells i àrees de govern. Aquesta coordinació pot derivar en processos de concentració del poder en els executius estatals, i, per tant, en un afebliment de la separació de poders horitzontal i vertical. Així mateix, el control de la pandèmia exigeix mesures que poden representar limitacions importants de drets i llibertats fonamentals. En aquest article, analitzem aquests dilemes i estudiem com hi responen els ciutadans. Mitjançant l'anàlisi d'una enquesta panel duta a terme durant els mesos de gener, març i juny de 2020, observem una tendència molt marcada, en primera instància, a demanar lideratges forts, tecnocràtics i centralitzats, així com a acceptar restriccions de llibertats. Passada la primera onada de contagis, aquesta tendència es va matisar significativament, amb l'excepció de les preferències tecnocràtiques, que es mantenen en uns nivells significativament més elevats que abans de la pandèmia.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/rcdp.i0.2020.3539
It is part of: Revista Catalana de Dret Públic, 2020, vol. Novembre, p. 1-19
URI: http://hdl.handle.net/2445/175440
Related resource: https://doi.org/10.2436/rcdp.i0.2020.3539
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)
Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
709197.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons