Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/176533
Title: Plaça de les Dones del 36: Disseny d’una proposta educativa per a la comprensió i recuperació de la memòria històrica
Author: Maeso Blanco, Lorena
Director/Tutor: Martínez Gil, Tània
Keywords: Museus en l'ensenyament
Guerra Civil Espanyola, 1936-1939
Treballs de fi de màster
Dones
Museums in education
Spanish Civil War, 1936-1939
Master's theses
Women
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] El present projecte és el disseny d’una activitat educativa enfocada als estudiants de quart curs d’Educació Secundària Obligatoria (ESO) que està pensada per tenir lloc en el marc de l’assignatura cirrucular d’Història i que es faria de la mà d’un museu o institució patrimonial que tractés qüestions de Memòria Històrica. La proposta és una activitat dissenyada en dues parts que té per objectiu contribuir a la recuperació i comprensió de la Memòria Històrica, més concretament, de la memòria històrica des d’una perspectiva de les dones que van viure el període històric de la Guerra Civil espanyola i que ho faria mitjançant el patrimoni memorial de la ciutat i l’ús didàctic d’aquest. Per fer-ho, s’ha dissenyat quatre capses didàctiques, les capses de la memòria, que contenen objectes i material didàctic perquè els alumnes descobreixin els personatges de dones que s’amaguen darrera. Cada capsa o bloc temàtic correspon a un grup de dones que van viure diferents situacions durant aquella època com per exemple les dones al front, a la rereguarda, a la feina, etc. La segona part de la proposta correspon a realitzar una activitat de recreació històrica on els alumnes interpretaran diversos rols dels tractats prèviament a l’activitat de les capses. La recreació es durà a terme a l’espai de la Plaça de les Dones del 36, que vincularà el patrimoni memorial amb els alumnes.
[eng] The present project is the design of an educational activity aimed to students in the fourth year of Educació Secundària Obligatòria (ESO) designed to take place within the framework of the circular subject of History. It would be done by a museum or patrimonial institution that would work on subjects about Historical Memory. The project is an activity divided in two parts that aims to contribute to the recovery and understanding of Historical Memory, more specifically, the historical memory from the perspective of women who lived the historical period of the Spanish Civil War. It would do so through the memorial site of the city the Plaça de les Dones del 36 and its didactic use. To do this, there have been created four boxes, the memory boxes, which contain objects and material for the students to discover the characters of women hiding behind. Each box corresponds to a thematic block or group of women who experienced different situations during that historical time, such as women at the front, in the rear, at work, etc. The second part of the activity corresponds to the making of a historical recreation, where students will play different roles based on the prior activity of the boxes. The recreation will take place in the space of the Plaça de les Dones del 36, which will link the memorial site to the activity with the students.
Note: Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, curs: 2019-2020, Tutor: Tània Martínez
URI: http://hdl.handle.net/2445/176533
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01TFM_Lorena Maeso.pdf5.03 MBAdobe PDFView/Open
02RESUM TFM_Lorena Maeso.pdf454.98 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons