Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/176565
Title: Un nou Paradigma Industrial: La Indústria 4.0
Author: Almansa Rosado, Sergi
Director/Tutor: Termes, Montserrat
Keywords: Economia
Industrialització
Deslocalització industrial
Treballs de fi de grau
Economics
Industrialization
Business relocation
Bachelor's theses
Issue Date: Feb-2021
Abstract: [cat] La pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest la dependència productiva que tenen els països occidentals amb la Xina, ja que a mesura que el virus es va anar estenent pel món, s’observava al mateix temps com davant la manca d’una indústria pròpia que produís el material protector sanitari, els països europeus i anglosaxons es veient abocats a la compra massiva de EPI’s, mascaretes o PCR’s produïts pel gegant asiàtic. Aquesta alta dependència reforça la necessitat de promoure la Indústria 4.0, un nou paradigma productiu enfocat en els països desenvolupats i basat en els avenços de la quarta revolució industrial. Aquest Treball de Fi de Grau és un anàlisi a tres nivells sobre aquest nou concepte, en el primer nivell s’analitza la Indústria 4.0 des de la perspectiva teòrica, en el segon des de la perspectiva territorial i, en el tercer, s’analitza des de la perspectiva empresarial a través de l’anàlisi d’una empresa industrial catalana.
[eng] The Covid-19 pandemic has highlighted the productive dependence of Western countries with China, because as the virus spread around the world, it was observed at the same time how in the face of the lack of a own industry that produced the sanitary protective material, the European and Anglo-Saxon countries were doomed to the massive purchase of PPE's, masks or PCR's produced by the Asian giant. This high dependence intensifies the need to promote Industry 4.0, a new productive paradigm focused on developed countries and based on the advances of the fourth industrial revolution. This Final Degree Project is a three-level analysis on this new concept, in the first level Industry 4.0 is analysed theoretically, in the second territorially and in the third, it is analysed on a business perspective through the analysis of a Catalan industrial company.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021 , Tutor: Montserrat Termes Rifé
URI: http://hdl.handle.net/2445/176565
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Sergi_Almansa18069984(1)-1.pdf706.25 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons