Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/17700
Title: Vegetación higronitrófila de los embalses del curso superior del Segre y de la Noguera Pallaresa (Prepirineos Centrales)
Author: Molero i Briones, Julià
Romo i Díez, Àngel M. (Àngel Maria)
Keywords: Vegetació
Segre (França i Catalunya : Curs d'aigua)
Noguera Pallaresa (Catalunya : Curs d'aigua)
Prepirineus
Vegetation
Segre River (France and Catalonia)
Noguera Pallaresa River (Catalonia)
Pre-Pyrenees
Issue Date: 1988
Publisher: Departament de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona
Abstract: Descripció de la vegetació higronitròfila dels embassaments dels cursos superiors dels rius Segre i Noguera Pallaresa. Hom proposa els següents nous sintàxons: Xanthio-Polygonetum persicariae O. de Bolòs 1957 subass. rorippetosum sylvestris Molero and Romo, subss. nova i Filaginello uliginosae_Veronicetum peregrinae Molero and Romo, ass. nova, ambdues dins de l'aliança Chenopodion rubri Timar 1950; sobre llims lleugerament salins es presenta la nova associació Junco gerardi-Crypsietum schoenoidis Molero and Romo, inclosa dins d'aliança Heleochloion Br.-Bl. 1952
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Acta Botanica Barcinonensia, 1988, vol. 37, p. 289-296
URI: http://hdl.handle.net/2445/17700
ISSN: 0210-7597
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45021.pdf141.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.