Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/17706
Title: Les comunitats segetals de la Cerdanya. Consideracions generals sobre la vegetació medioeuropea de la classe Secalietea a Catalunya
Author: Carreras i Raurell, Jordi
Carrillo, Empar
Font i Castell, Xavier
Masalles i Saumell, Ramon M., 1948-
Ninot i Sugrañes, Josep Maria
Soriano i Tomàs, Ignasi
Vigo, Josep, 1937-
Keywords: Associacions vegetals
Baixa Cerdanya (Catalunya : Comarca)
Plant communities
Baixa Cerdanya (Catalonia)
Issue Date: 1998
Publisher: Departament de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona
Abstract: Aquest article estudia la vegetació dels sembrats (classe Secalietea Br.-Bl. 1952) de la Baixa Cerdanya i zones adjacents mitjançant el mètode fitocenològic i fa un repàs d'aquest tipus de comunitats a la Catalunya extramediterrània. Els sembrats dels terrenys àcids són referits a l'associació Scleranthetum anuui Br.-Bl. 1915, de l'aliança Scleranthion annui, força rara a la Cerdanya. Pel que fa a les comunitats neutròfiles, adscrites a l'aliança Caucalidion lappulae, discutim de primer el tractament sintaxonòmic rebut per aquest tipus de vegetació als Pirineus i altres zones peninsulars en treballs precedents. Hi reconeixem tres associacions: Kickxio-Nigelletum gallicae Fanlo 1988, coneguda només dels Pirineus centrals; Violo-Legousietum Hybridae O. Bolòs 1959, estesa pels Prepirineus calcaris i la Catalunya central; i Biforo radiantis-Centaureetum cyani Vigo, Carreras, Carrillo et I. Soriano, ass nova, dins de la qual proposem d'incloure les comunitats cerdanes
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Acta Botánica Barcinonensia, 1998, vol. 45, p. 391-404
URI: http://hdl.handle.net/2445/17706
ISSN: 0210-7597
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
136410.pdf2.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.