Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177897
Title: Ones de llum
Author: Rubio Pinós, Àlia
Director/Tutor: Agustí, Eugènia
Keywords: Arts
Pintura
Naturalisme en l'art
Treballs de fi de grau
Arts
Painting
Naturalism in art
Bachelor's theses
Issue Date: 8-Jun-2020
Abstract: [cat] Ones de llum és un projecte sobre la representació de sensacions intangibles associades a la percepció d’elements orgànics. Seguint la premissa que tot el que ens envolta es va crear a partir d’un so, s’assaja amb una idea de membrana connectiva. Les ones i les textures naturals són imatges primigènies procedents de la materialització del so i s’estudien mitjançant dibuixos, maquetes i vídeo, com en un petit laboratori, per observar com la llum pren forma final en una instal·lació. Aquesta es desplega com un mantell que convida a connectar els espectadors amb un món oníric.
[eng] Waves of Light is a project about the representation of intangible sensations associated with the perception of organic elements. Following the premise that everything around us was created from a sound, it is tested with an idea of a connective membrane. Waves and natural textures are original images from the materialization of sound and are studied through drawings, models and video, as in a small laboratory, to observe how light takes final shape in an installation. This unfolds like a mantle that invites viewers to connect with a dream world.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Agustí, Eugènia
URI: http://hdl.handle.net/2445/177897
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ONES DE LLUM_Memoria_Natalia Rubio.pdf6.67 MBAdobe PDFView/Open
ONES DE LLUM_Prospeccions i material grafic_Natalia Rubio.pdf10.84 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons