Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177962
Title: Ritus, disseny d’una cafetera
Author: Oliver Costal, Marta
Director/Tutor: Ventura, Oriol
Keywords: Disseny
Cafè (Beguda)
Artesania
Treballs de fi de grau
Design
Coffee drink
Handicraft
Bachelor's theses
Issue Date: 21-Oct-2020
Abstract: [cat] El projecte que es presenta a continuació recull el disseny d’una cafetera portàtil individual per facilitar l’opció, a un/a amant del cafè, de consumir una tassa de cafè acabat de fer a qualsevol lloc. El treball s’encapçala amb un apartat que fa referència a l’orígen del cafè, així com de la cafetera. El que preten aquesta contextualització és oferir una mostra del disseny de les cafeteres al llarg de la història. A continuació, es presenta el procés de creació de la cafetera, el producte final i la justificació de la formalització. El projecte consisteix en el disseny d’una cafetera manual adequada per tothom, des de les/els excursionistes que els agrada prendre un cafè a les seves sortides, els i les joves que viuen en un espai reduït i no es poden permetre tenir un aparell per cada producte, fins a les persones que treballen en una oficina o un espai on no tenen màquines dispensadores o cafeteria a l’avast. Ofereix la possibilitat de viatjar lleuger/a d’equipatge sense perdre’s el plaer de degustar un bon cafè fora de casa. Per últim, destacar que a l’apartat d’annexes del treball s’hi engloben imatges dels esbossos, prototips i maquetes que s’han realitzat per arribar al model exposat.
[spa] El proyecto que se presenta a continuación recoge el diseño de una cafetera portátil individual para facilitar la opción, a un/a amante del café, de consumir una taza de café recién hecho en cualquier lugar. Se encabeza el trabajo con un apartado que hace referencia al origen del café, así como de la cafetera. Lo que pretende esta contextualización es ofrecer una muestra del diseño de las cafeteras a lo largo de la historia. A continuación, se presenta el proceso de creación de la cafetera, el producto final y la justificación de la formalización. El proyecto consiste en el diseño de una cafetera manual adecuada para todo el mundo, desde las/los excursionistas que les gusta tomar un café en sus salidas, los y las jóvenes que viven en un espacio reducido y no se pueden permitir tener un aparato para cada producto, hasta las personas que trabajan en una oficina o un espacio donde no tienen máquinas dispensadoras o cafetería al alcance. Ofrece la posibilidad de viajar ligero/a de equipaje sin perderse el placer de degustar un buen café fuera de casa. Por último, destacar que en el apartado de anexos del trabajo se engloban imágenes de los bocetos, prototipos y maquetas que se han realizado para llegar al modelo expuesto.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Ventura, Oriol
URI: http://hdl.handle.net/2445/177962
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oliver-costal-marta_tfg.pdf6.48 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons