Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/178858
Title: Una mirada terrible: usos textuals i iconogràfics de Medusa en època imperial.
Author: Gómez i Cardó, Pilar
Keywords: Mitologia grega
Mitologia en l'art
Greek mythology
Mythology in art
Issue Date: 30-Jun-2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En la literatura grega d'època imperial romana els mites són encara un element important en la construcció del discurs narratiu. En aquesta literatura sovintegen les referències a obres artístiques perquè, en l'època de la Segona Sofística, l'art també revela cultura, forma part de la paideia, de manera que les obres d'art interessen perquè serveixen de suport a la història, al mite, i, per tant, són alhora senyal identitari de la tradició grega que nodreix la creació literària en els primers segles de l'Imperi. En tal context, aquest treball se centra en un mite concret, el de Medusa, amb l'objectiu d'acarar textos d'autors del segle II dC amb determinades manifestacions artístiques coetànies per tal d'examinar la funció del mite, tant en el relat textual com en la iconografia, i provar de trobar ne punts en comú o elements de divergència.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/AFAM2020.10.2.4
It is part of: Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia, 2020, vol. 2, num. 10, p. 27-41
URI: http://hdl.handle.net/2445/178858
Related resource: https://doi.org/10.1344/AFAM2020.10.2.4
ISSN: 2014-1386
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
700574.pdf650.03 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons