Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/178995
Title: Els canvis en les estructures comercials en la societat dels consumidors
Author: Carreras i Verdaguer, Carles, 1948-
Frago, Lluís
Keywords: COVID-19
Comerç
Consum (Economia)
COVID-19
Commerce
Consumption (Economics)
Catalunya
Catalonia
Issue Date: May-2021
Publisher: Societat Catalana de Geografía
Abstract: [cat] Els autors analitzen en aquest capítol l’evolució recent de les estructures comercials catalanes a partir d’un primer anàlisi sobre la societat global dels consumidors. Seguidament, es detalla l’estructura empresarial de les activitats comercials a Catalunya, així com les estratègies de política comercial que s’han posat en marxa. Finalment, i a tall de conclusions, s’aborda la importància creixent del comerç electrònic i les seves conseqüències.
[eng] In this chapter, the authors analyse the recent evolution of Catalan commercial structures based on an initial analysis of the global consumer society. It then goes on to detail the business structure of commercial activities in Catalonia, as well as the commercial policy strategies that have been implemented. Finally, and as conclusions, the growing importance of e-commerce and its consequences are addressed.
It is part of: Capítol del llibre: Burgueño, Jesús. 2021. La Nova geografía de la Catalunya postcovid. Societat Catalana de Geografía. ISBN: 978-84-9965-594-9. pp: 177-187
URI: http://hdl.handle.net/2445/178995
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
frago_color.pdf7.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.