Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179060
Title: Sobre l'aprenentatge de la responsabilitat a l 'escola neo-rural de Lliurona
Author: Juvanteny Fradera, Estel·la
Director/Tutor: Castro Varela, Aurelio
Keywords: Arts visuals
Art natura
Educació popular
Treballs de fi de màster
Art
Earthworks (Art)
Popular education
Master's theses
Issue Date: 6-Jul-2021
Abstract: [cat] Aquest document, pensat com a (art)efacte, no brinda a hom qui el llegeix, un índex, però sí una descripció del seu contingut i com aquest hi està ordenat. Els diferents apartats que conformen aquest treball no estan disseccionats, d’altra banda, l’estructura està pensada per a convidar a le lectore / espectadore a descobrir-ne les diferents parts que la componen; que són les que acadèmicament es requereixen per a un “Treball de Final de Màster” i les que jo considero necessàries. En essència, el propòsit d’aquest (art)efacte és ser un TFM, el què esdevindrà demà, encara està per veure. El que es presenta a continuació és el desenvolupament d'una investigació inspirada en la perspectiva post qualitativa a partir de l’observació participant duta a terme al llarg de 2020 i 2021 a l’escola neo-rural del poble de Lliurona (La Garrotxa). El focus, descrit en un inici com a: Investigació sobre els agenciaments / assemblatges reconeguts durant una estada setmanal a l'escola del poble de Lliurona que m’han procurat reflexions sobre com les alumnes aprenen-i-ensenyen a responsabilitzar-se (d'elles mateixes i de l'entorn), n’ha marcat la direcció fins al final. Una part d’aquesta investigació es presenta en forma de traduccions gràfiques / mapejats ineficients (Knight, 2016) que apareixen intercalats entre les notes de camp, les pertinents reflexions sobre aquests assemblatges apareixen en forma de text. L’origen de la metodologia està degudament explicat amb relació a l’eix temporal, és a dir, el tercer dia de la setmana que vaig passar a l’escola Lliurona, ja que va ser llavors quan en vaig parlar amb l’alumnat i les habitants del poble. El context s’explica a les primeres pàgines, més concretament, al bloc textual del “novembre de 2020”; seguit del cas d’estudi, vertebrat per les notes de camp crues; els referents teòrics, la metodologia i l’ètica d’investigació, estàn dins el bloc anomenat “tercer dia - 14·4·2021”; per acabar, es conclou amb una reflexió i la bibliografia.
Note: Màster d'Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021. Tutor: Castro Varela, Aurelio
URI: http://hdl.handle.net/2445/179060
Appears in Collections:Màster Oficial - Arts Visuals i Educació: un Enfocament ConstruccionistaThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons