Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179149
Title: Impact of the short - chain fatty acids on the microbiota - gut - brain axis
Author: Miralles Solsona, Raquel
Director/Tutor: Lamuela Raventós, Rosa Ma.
Keywords: Microbiota
Prebiòtics
Àcids grassos en la nutrició
Malalties neurodegeneratives
Treballs de fi de grau
Microbiota
Prebiotics
Fatty acids in human nutrition
Neurodegenerative Diseases
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2021
Abstract: [eng] Currently, there are many studies that corroborate the relationship between the microbiota and the gut – brain axis. This relationship is due through various mechanisms including the production of some metabolites by the microbiota, such as short – chain fatty acids. The microbiota – gut – brain axis consists in the bidirectional communication between the microbiota, the gut and the brain where changes in the microbiota can lead to changes in the gut and brain, and vice versa. The aim of the research is to study the impact of short – chain fatty acids on the axis. A bibliographic research was performed through some search engines. Studies show that short – chain fatty acids have different effects by increasing or decreasing the quantity of certain molecules such as GLP-1, peptide YY, insulin, glucagon, ghrelin, leptin and serotonin while they also have an impact on the nervous system. Also is needed to emphasize its role in certain neurological diseases such as Parkinson, autism spectrum disorder and multiple sclerosis. However, the current evidence still needs to be strengthened by further studies that will allow to define the mechanisms by which this relationship takes place and confirm the impact of this type of metabolites on the organism. At the same time, this will allow to develop new treatments for people with certain neurological diseases.
[cat] A dia d’avui són molts els estudis que corroboren la relació entre la microbiota i l’eix intestí – cervell. Aquesta relació es dona mitjançant diversos mecanismes entre els quals hi ha la producció de certs metabòlits per part de la microbiota, com són els àcids grassos de cadena curta. L’eix microbiota – intestí – cervell consisteix en una comunicació bidireccional entre la microbiota, l’intestí i el cervell on modificacions a nivell de la microbiota poden donar lloc a canvis a nivell intestinal i cerebral i viceversa. L’objectiu de la recerca consisteix en l’estudi de l’impacte dels àcids grassos de cadena curta sobre l’eix. Per fer-ho s’ha realitzat una recerca bibliogràfica mitjançant alguns motors de cerca. Els estudis mostren que els àcids grassos de cadena curta tenen accions a diferents nivells incrementant o disminuint la quantitat de certes molècules com el GLP-1, pèptid YY, insulina, glucagó, grelina, leptina i serotonina a la vegada que també tenen un impacte sobre el sistema nerviós. Cal destacar també, el seu paper en certes malalties neurològiques com el Parkinson, trastorn de l’espectre autista i l’esclerosis múltiple. No obstant, l’evidència actual encara necessita ser reforçada per més estudis que permetin acabar de definir els mecanismes pels quals es dona aquesta relació i confirmar l’impacte d’aquest tipus de metabòlits a diferents nivells de l’organisme. A la vegada, també permetrà generar nous tractaments per a persones que presentin certes malalties neurològiques.
Note: Treballs Finals del Doble Grau de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat Farmàcia i Ciències de l’Alimentació,Facultat Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021. Tutor: Rosa Ma. Lamuela Raventós
URI: http://hdl.handle.net/2445/179149
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica (Doble Grau)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Raquel_Miralles_Solsona.pdf842.34 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons