Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179327
Title: Les rutes literàries com a eina didàctica per a aprendre literatura i recuperar la memòria històrica en un model escolar vinculat amb l’entorn
Author: Juaneda Arriaran, Roser
Director/Tutor: Bernat i Baltrons, Francesc
Keywords: Didàctica de la literatura
Educació secundària
Treballs de fi de màster
Viatges literaris
Memòria col·lectiva
Comunitat i escola
Literature teaching methods
Secondary education
Master's theses
Literary journeys
Collective memory
Community and school
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] En aquest treball hem dissenyat una seqüència didàctica sobre literatura catalana de la postguerra i hem incorporat en aquesta una ruta literària pel centre de Barcelona. Amb aquesta seqüència pretenem demostrar que les rutes literàries són una eina didàctica útil i agradable per aprendre literatura, ja que suposen un aprenentatge més real i plausible i fomenten la interrelació entre els textos, els autors i l’espai. En el nostre cas també servirà per recuperar la memòria històrica dels adolescents, ja que és una mancança greu que hem detectat. A més, formen part d’un model educatiu vinculat amb l’entorn, la qual cosa proporciona molts beneficis pel que fa a l’aprenentatge significatiu de l’alumnat. La seqüència didàctica va destinada als alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Jaume Botey de l’Hospitalet de Llobregat, tot i que, amb les adaptacions necessàries, és aplicable a qualsevol tipus d’alumnat d’ESO.
[eng] In this project we have designed a didactic sequence about Catalan literature of the post-war era, and we have incorporated a literary route through the center of Barcelona. With this didactic sequence we pretend to prove that literary routes are a useful and pleasant didactic tool for learning literature, because they bring a more real and plausible learning and they let an interrelation between texts, authors, and places. In this case, it will also be useful to restore teenager’s historical memory, due to their lack of knowledge and awareness in this sense. Moreover, literary routes sit on an educative model that takes account of the school surroundings, which brings a lot of benefits regarding meaningful learning. This didactic sequence has been made for the 4th of ESO students of the Institut Jaume Botey in Hospitalet de Llobregat, although it can be applied to any other kind of ESO students making any change you need.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Francesc Bernat i Baltrons
URI: http://hdl.handle.net/2445/179327
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_roser_juaneda_arriaran.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons