Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179472
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEsteban Tortajada, Marta Beatriz-
dc.contributor.authorPeña Aguilar, Coral-
dc.date.accessioned2021-07-28T11:38:03Z-
dc.date.available2021-07-28T11:38:03Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/179472-
dc.descriptionTreballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació (Doble Grau / Itinerari simultani)), Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutora: Marta Beatriz Esteban Tortajadaca
dc.description.abstract[eng] Learning and teaching of English is not always enjoyable for students and English teachers and, consequently, they do not always enjoy this language. For this purpose, the main aim of this Final Degree Project is to understand the consequences of the way English is perceived in the teaching and learning processes of Early Years and Primary Education English teachers and students. To do so, this project became a qualitative research focused on the interpretative paradigm, and the applied data collection tools were a discussion group (with Grade 2 students of Primary Education), a storytelling activity (with P5 pupils of Early Years Education), a semi-structured interview (to an English teacher of Primary Education) and a mixed questionnaire (to Early Years or Primary Education English teachers of different Catalan schools). The first three instruments were applied in duplicate, as they were carried out in two schools. Regarding the results, most Grade 2 students that have a bad perception of English is due to the way this language is taught, and not because of the language itself. Moreover, most of the obtained results confirm the information from the theoretical framework of this study. Finally, it has been verified the existing link between the methodology used and the perception of English at the end of this project, as well as the benefits of Content and Language Integrated Learning (CLIL).ca
dc.description.abstract[cat] L’aprenentatge i ensenyament de l’anglès no sempre és agradable per als alumnes i els mestres d’anglès i, conseqüentment, no sempre gaudeixen d’aquesta llengua. Per aquest motiu, l’objectiu principal d’aquest Treball de Fi de Grau és comprendre les conseqüències de la manera en què l’anglès és percebut en els processos d’ensenyament i aprenentatge per part dels mestres d’anglès i dels alumnes d’Educació Infantil i Primària. Per fer-ho, aquest projecte ha esdevingut una recerca qualitativa centrada en el paradigma interpretatiu, i els instruments de recollida de dades aplicats han estat un grup de discussió (amb alumnes de 2n d’Educació Primària), una activitat a partir d’un conte (amb infants de P5 d’Educació Infantil), una entrevista semiestructurada (a una mestra d’anglès d’Educació Primària) i un qüestionari mixt (a mestres d’anglès d’Educació Infantil o Primària de diferents escoles catalanes). Els tres primers instruments s’han aplicat per duplicat, ja que s’han dut a terme a dues escoles. Quant als resultats, la majoria dels alumnes de 2n que tenen una mala percepció de l’anglès es deu a la manera d’ensenyar aquesta llengua, i no per la llengua en sí. A més, la majoria dels resultats obtinguts confirmen la informació del marc teòric d’aquest estudi. Finalment, en acabar aquesta recerca s’ha constatat la vinculació existent entre la metodologia emprada i la percepció de l’anglès, així com els beneficis del Content and Language Integrated Learning (CLIL).ca
dc.description.abstract[spa] El aprendizaje y enseñanza del inglés no siempre es agradable para los alumnos y maestros de inglés y, en consecuencia, no siempre disfrutan de esta lengua. Por este motivo, el objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es comprender las consecuencias de la manera en que el inglés es percibido en los procesos de enseñanza y aprendizaje por parte de los maestros de inglés y de los alumnos de Educación Infantil y Primaria. Por ello, este proyecto se ha convertido en una investigación cualitativa centrada en el paradigma interpretativo, y los instrumentos de recogida de datos aplicados han sido un grupo de discusión (con alumnos de 2º de Educación Primaria), una actividad a partir de un cuento (con niños de P5 de Educación Infantil), una entrevista semiestructurada (a una maestra de inglés de Educación Primaria) y un cuestionario mixto (a maestros de inglés de Educación Infantil o Primaria de diferentes escuelas catalanas). Los tres primeros instrumentos se han aplicado por duplicado, pues se han llevado a cabo en dos escuelas. En cuanto a los resultados, la mayoría de los alumnos de 2º de Educación Primaria que tienen una mala percepción del inglés se debe a la manera de enseñar esta lengua, y no por la lengua en sí. Además, la mayoría de los resultados obtenidos confirman la información del marco teórico de este estudio. Finalmente, al acabar esta investigación se ha constatado la vinculación existente entre la metodología utilizada y la percepción del inglés, así como los beneficios del Content and Language Integrated Learning (CLIL).ca
dc.format.extent150 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoengca
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Peña Aguilar, Coral, 2021-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.sourceTreballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària (Doble Grau)-
dc.subject.classificationAprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres-
dc.subject.classificationAnglès-
dc.subject.classificationEducació primària-
dc.subject.classificationEducació infantil-
dc.subject.classificationTreballs de fi de grau-
dc.subject.otherContent and Language Integrated Learning-
dc.subject.otherEnglish language-
dc.subject.otherPrimary education-
dc.subject.otherPreschool education-
dc.subject.otherBachelor's theses-
dc.titlePerception of English at schools: What are the consequences in the teaching and learning processes?eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària (Doble Grau)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_coral_peña_aguilar.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons