Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179518
Title: Aportació a l'estudi de la diversitat liquènica dels Pirineus Orientals: els líquens de la Ribera del Catllar (Ripollès, Catalunya, Espanya)
Author: Llop Vallverdú, Esteve
Keywords: Península Ibèrica
Líquens
Iberian Peninsula
Lichens
Issue Date: 30-Jun-2020
Publisher: Institució Catalana d'Història Natural
Abstract: L'estudi de la diversitat liquènica de la Ribera del Catllar (Ripollès) ha permès identificar 193 tàxons, un dels quals és novetat per a la península Ibèrica (Aspicilia spermatomanes), i nou ho són per a Catalunya (Candelariella efflorescens, Lecidea swartzioidea, Lepraria borealis, Rhizocarpon copelandii, R. simillimum, R. sublavatum, Rinodina malangica, Stereocaulon botryosum i Xylographa trunciseda). Destaca la presència de Nephroma parile, espècie catalogada com a vulnerable al Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya.La composició específica és força heterogènia entre les localitats estudiades, fins al punt que algunes localitats no comparteixen cap tàxon en comú. La diversitat de tàxons és més palesa a les localitats ubicades en hàbitats mixtes i prats que en hàbitats forestals. També s'observa més heterogeneïtat en la composició específica entre les localitats situades a l'estatge montà que al subalpí. Per altra banda, l'abundància de trets funcionals és força homogènia entre les localitats, malgrat presentar una composició de tàxons diferents. Les comu-nitats de líquens han desenvolupat unes adaptacions similars a les condicions ambientals, independentment de la ubicació de les localitats. Aquesta baixa variabilitat en l'abundància de trets funcionals no es veu afectada pel tipus d'hàbitat ni l'estatge altitudinal.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.1502.01.39
It is part of: Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 2020, vol. 84, p. 61-70
URI: http://hdl.handle.net/2445/179518
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.1502.01.39
ISSN: 1133-6889
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
713568.pdf313.51 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons