Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179521
Title: La Compañía de Industrias Agrícolas durant el primer Franquisme : Efectes de l’autarquia per una empresa sucrera catalana (1939 – 1959)
Author: Jones, William Pedro
Director/Tutor: Prat Sabartés, Marc
Keywords: Indústria agrícola
Franquisme
Autarquia
Treballs de fi de màster
Agricultural industries
Francoism
Autarquia
Master's theses
Issue Date: 2021
Abstract: En aquest treball sobre els efectes de l’autarquia per l’empresa catalana de sucre la Compañía de Industrias Agrícolas, s’analitzen els motius que expliquen les diferències en la producció i en la rendibilitat entre la primera etapa autàrquica, de 1939 a 1952, i la segona, de 1952 a 1959. Per fer-ho, s’ha dut a terme una anàlisi comparatiu entre els dos períodes autàrquics, i entre la CIA i les seves principals competidores: la Sociedad General Azucarera i EBRO, tant en matèria productiva com financera. Els resultats obtinguts mostren un primer període caracteritzat per l’escassetat de sucre, i unes rendibilitats prou bones. I un segon període irregular en la producció, amb campanyes excedentàries i deficitàries, i unes rendibilitats molt altes. Els motius que explicarien aquests dos períodes diferenciats serien les diferents polítiques estatals, i les millores tecnològiques.
Note: Màster Oficial d'Història Econòmica, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Marc Prat Sabartés
URI: http://hdl.handle.net/2445/179521
Appears in Collections:Màster Oficial - Història Econòmica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-HE_Jones_2021.pdf706.5 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons