Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/17984
Title: El conformista de Bernardo Bertolucci: Alberto Moravia + Platón contra el fascismo
Author: Gilabert Barberà, Pau
Keywords: Feixisme
Mite de la caverna (Al·legoria)
Tradició clàssica
Fascism
Plato's cave (Allegory)
Classical tradition
Moravia, Alberto, 1907-1990. Conformista
Bertolucci, Bernardo, 1941-
Issue Date: 2010
Abstract: [spa] ¿Por qué Bernardo Bertolucci, al adaptar cinematográficamente la novela de Alberto Moravia Il conformista, introdujo en The Conformist la imagen platónica de la caverna? Este artículo preende dar respuesta a esta pregunta mediante el análisis de una parte considerable de la obra de Moravia.
[eng] Why Bernardo Bertolucci, when adapting as a film Alberto Moravia’s novel Il conformista, introduced into its homonymous The Conformist the Platonic image of the cave? The article is to give an answer to this question by analysing Moravia’s work in search of “cave images”, which would justify Bertolucci’s decision.
Note: Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/2445/17985 ; i en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/17982
It is part of: Versió castellana de la catalana publicada a Artes ad Humanitatem I (E. Borrell & P. Gómez, eds.). Barcelona, 2010, 319-333, i en anglès a Annali Online di Ferrara, VII, 2, 2012, 141-159, i de l’anglesa publicada a Annali Online di Ferrara, VII, 2, 2012, 141-159.
URI: http://hdl.handle.net/2445/17984
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/17985
http://hdl.handle.net/2445/17982
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
El conformista castellà 17984.pdf312.24 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons