Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/17985
Title: El conformista de Bernardo Bertolucci: Alberto Moravia + Plató contra el feixisme
Author: Gilabert Barberà, Pau
Keywords: Feixisme
Mite de la caverna (Al·legoria)
Tradició clàssica
Fascism
Plato's cave (Allegory)
Classical tradition
Moravia, Alberto, 1907-1990. Conformista
Bertolucci, Bernardo, 1941-
Issue Date: 2010
Abstract: [cat] Per què Bernardo Bertolucci, en fer l’adaptació cinematogràfica de la novel·la d’Alberto Moravia Il conformista, introduí a The Conformist la imatge platònica de la caverna? Hom pretén donar resposta a aquesta pregunta mitjançant l’anàlisi de bona part de l’obra de Moravia.
[eng] Why Bernardo Bertolucci, when adapting as a film Alberto Moravia’s novel Il conformista, introduced into its homonymous The Conformist the Platonic image of the cave? The article is to give an answer to this question by analysing Moravia’s work in search of “cave images”, which would justify Bertolucci’s decision.
Note: Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/17984 ; i en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/18982
It is part of: Publicat a Artes ad Humanitatem I (E. Borrell & P. Gómez, eds.). Barcelona, 2010, 319-333, i en anglès a Annali Online di Ferrara, VII, 2, 2012, 141-159.
URI: http://hdl.handle.net/2445/17985
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/17984
http://hdl.handle.net/2445/17982
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
El conformista català 17985.pdf316.59 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons