Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18022
Title: Informe sobre els estudis de doctorat de la Universitat de Barcelona
Author: Universitat de Barcelona
Rauret i Dalmau, Gemma
Blanco Villaseñor, Ángel
Rodríguez Espinar, Sebastián, 1946-
Buxarrais Estrada, Maria Rosa
Martínez Rigol, Sergi
Blasi Cabús, Joan
Piqueras Céspedes, Ricardo
Viladiu Martínez, Carles
Forés, Antoni
Castillo, Juan
Keywords: Estudis de doctorat
Espai Europeu d'Educació Superior
Espai Europeu a la UB
Universitat de Barcelona
European Higher Education Area at the UB
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Aquest informe es duu a terme en el marc del projecte DOCTORAL sobre la prospectiva i planificació del doctorat a la Universitat de Barcelona (UB). Aquest projecte sorgeix de la voluntat del rectorat d'enfocar l'adaptació del doctorat al nou context europeu i al nou marc legal espanyol de manera que s'aprofitin al màxim les potencialitats de la UB, sigui coherent amb les polítiques i estratègies de la UB i esdevingui tan eficient com sigui possible. L'objectiu del projecte és fer propostes, útils per a la presa de decisions, per establir el nou enfocament i l'organització del doctorat en el marc de la nova legislació a l'Estat i perquè estigui alineat amb: l'Estatut de la UB, les polítiques de la UB expressades en el seu Pla director, el Pla estratègic de la UB, els compromisos adquirits per la UB (Barcelona Knowledge Campus, Health University Barcelona Campus, Lliga Europea de Universitats de Recerca, Associació Europea d'Universitats, el Parc Científic de Barcelona, entre d'altres) i les fortaleses de la UB pel que fa al doctorat. El projecte s'inicia el mes de març del 2010 i es duu a terme en dues etapes. En la primera es fa un informe sobre la situació actual dels estudis de doctorat i es conclou amb una sèrie de propostes. En la segona etapa, i a partir de les decisions que han pres els responsables del govern de la UB, es pretén definir els procediments que assegurin una transformació adequada de l'organització actual del doctorat en una nova estructura organitzativa, que faciliti el fet d'assolir una formació de qualitat dels doctors i que impliqui un cost sostenible en el context actual.
URI: http://hdl.handle.net/2445/18022
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INFORME FINAL v.1 20101217.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons