Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180253
Title: Aproximació de l'economia del "Dònut" a Menorca
Author: Pérez Capdevila, Joan
Director/Tutor: Tello, Enric
Keywords: Desenvolupament econòmic
Desenvolupament sostenible
Igualtat
Treballs de fi de grau
Menorca (Illes Balears)
Economic development
Sustainable development
Equality
Bachelor's theses
Minorca (Spain)
Issue Date: Sep-2021
Abstract: Aquest Treball de Final de Grau té com a objectiu respondre a la següent pregunta: Com podem definir un espai segur i just per Menorca? El llibre de Kate Raworth Economía Rosquilla: 7 maneras de pensar como un economista del siglo XXI presenta una nova visió econòmica centrada en el benestar social i la sostenibilitat. L’economia del “dònut” ens permet definir un espai socialment just i ecològicament sostenible i presenta diferents idees transformadores per poder entrar-hi. En la primera part d’aquest treball, es presentarà el “dònut” i les idees principals que l’acompanyen. En la segona part, s’analitzaran varies maneres d’elaborar i aplicar el “dònut”. Finalment, a la darrera part s’explicaran les raons principals per aplicar l’economia del “dònut” a Menorca i es presentarà un possible full de ruta per definir el “dònut” menorquí, i d’aquesta manera poder respondre a la pregunta central d’aquest treball.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Enric Tello Aragay
URI: http://hdl.handle.net/2445/180253
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ECO-Perez-Joan-jun21.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons