Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180340
Title: COVID i crisi econòmica. Factors explicatius de l'impacte diferencial.
Author: Guiteras Darnaculleta, Laura
Director/Tutor: Sanromà, Esteve
Keywords: COVID-19
Anàlisi d'impacte econòmic
Crisis econòmiques
Treballs de fi de grau
COVID-19
Economic impact analysis
Depressions
Bachelor's theses
Issue Date: Sep-2021
Abstract: En aquest treball s’estudia la crisi econòmica causada per la COVID-19 i els possibles factors explicatius de l’impacte econòmic diferencial que ha generat la pandèmia a països arreu del món. Els diferents factors que es consideren com a explicatius són: les restriccions i mesures de tancament aplicades pels països per frenar l’expansió del virus, els ajuts governamentals a famílies i empreses, el pes dels sectors basats en el contacte personal en el conjunt de l’estructura productiva, el teixit empresarial i, per últim, la taxa de temporalitat i els costos d’acomiadament del mercat de treball de cada país. S’analitza quins d’aquests factors esmentats són realment explicatius i com han afectat sobre les economies dels diferents països durant l’any 2020, ja que l’impacte provocat per la COVID ha resultat afectar de forma molt desigual depenent de cada regió.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Esteve Sanromà Meléndez
URI: http://hdl.handle.net/2445/180340
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ECO-Guiteras-Laura-jun21.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons