Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180355
Title: La despesa no obligatòria dels municipis de la província de Girona durant el període 2015-2019
Author: Aznar Tenas, Sergi
Director/Tutor: Bosch Roca, Núria
Keywords: Municipis
Finances municipals
Girona (Catalunya : Província)
Treballs de fi de grau
Municipal corporations
Municipal finance
Girona (Catalonia : Province)
Bachelor's theses
Issue Date: Oct-2021
Abstract: La despesa no obligatòria és aquella que realitzen les administracions sense tenir-hi competències atribuïdes per la legislació. Els municipis, per ser el nivell d’administració més proper al ciutadà, sovint ofereixen una sèrie de serveis que no els pertoca. Aquest treball pretén revisar l’estat de la qüestió 20 anys després de la publicació dels primers treballs en aquesta línia i analitzar la despesa no obligatòria dels municipis de la província de Girona en funció de la mida de la seva població.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Núria Bosch
URI: http://hdl.handle.net/2445/180355
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ECO-Aznar-Sergi-jun21.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons