Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180378
Title: El Partit d'Orwell versus la robot humanoide d'Ishiguro. Anàlisi històrica i comparativa dels models econòmics i tecnològics dins els futurs en la narrativa de ficció.
Author: Bosch Tobella, Martí
Director/Tutor: Termes, Montserrat
Keywords: Ciència-ficció
Tecnologia
Economia
Treballs de fi de grau
Science fiction
Technology
Economics
Bachelor's theses
Issue Date: Oct-2021
Abstract: Aquest treball analitza els discursos i i l’ús que es fa de la tecnologia en dos novel·les: 1984 de George Orwell i La Klara i el Sol de Kazuo Ishiguro. Per a fer això s’ha fet una anàlisi històrica a partir de diferents autors sobre les qüestions econòmiques i socials del moment i com aquestes han afectat a les obres literàries estudiades. S’ha valorat la relació que hi ha entre les obres estudiades i la situació de la tecnologia en el moment històric de la seva publicació. S’han comparat els dos llibres i els seus punts en comú, el model de societat proposat, el funcionament del sistema econòmic i el nivell de tecnologia que es pot donar a les seves economies. Finalment també s’ha tingut en compte la lectura tenen en el món actual en relació a la lectura que va fer quan es va publicar.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Montserrat Termes Rife
URI: http://hdl.handle.net/2445/180378
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ECO-Bosch-Martí-set21.pdf392.99 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons