Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180493
Title: “There is a great darkness bearing down on our lives, and no one acknowledges it”: The Struggle of Black Mental Health in Jesmyn Ward’s Men We Reaped
Author: Campillo Masip, Carla
Director/Tutor: Alsina, Cristina
Keywords: Afro-nord-americans
Prosa nord-americana
Salut mental
Racisme
Treballs de fi de grau
African Americans
American prose literature
Mental health
Racism
Jesmyn Ward. Men We Reaped
Bachelor's theses
Issue Date: 16-Jun-2021
Abstract: In her memoir Men We Reaped, American author Jesmyn Ward depicts the lives of five men from her community to illustrate the experience of being Black and living in the south of the United States. Said experience is conditioned by the deep roots of racism which end up affecting the mental health of the people depicted in the memoir. This paper analyses how, in Men We Reaped, psychological issues are not only a consequence of racism and impoverishment, but also a cause of drug addiction, mistrust within the Black community and, in the case of the five men, death. By analysing, in a chronological way, how these consequences affect the lives of the different men included in the memoir, it is the feeling of worthlessness what comes to be the cause and the aftereffect of the mental struggles that the people depicted in the memoir go through.
Al llibre de memòries Men We Reaped, l’autora americana Jesmyn Ward descriu la vida de cinc homes de la seva comunitat per il·lustrar l’experiència de ser Negre i viure al sud dels Estats Units. Aquesta vivència està condicionada per les arrels del racisme que acaben afectant la salut mental de les persones que s’inclouen en el llibre. Aquest treball analitza com, a Men We Reaped, els problemes mentals no només són una conseqüència del racisme i l’empobriment, sinó també la causa d’addicció a les drogues, desconfiança dins la comunitat Negra i, en el cas dels cinc homes, la mort. En analitzar, de manera cronològica, com aquests problemes afecten la vida de les persones descrites a les memòries, és el sentiment de ser insuficient el que acaba sent la causa i l’efecte dels problemes mentals de les persones incloses dins l’obra de Jesmyn Ward.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutora: Cristina Alsina Rísquez
URI: http://hdl.handle.net/2445/180493
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CampilloMasip_Carla_TFG.pdf418.95 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons