Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180875
Title: Anotació del focus de la negació i de la temporalitat en informes mèdics
Author: Tañá Velasco, Laura
Director/Tutor: Taulé Delor, Mariona
Keywords: Arxius mèdics
Anàlisi documental
Treballs de fi de màster
Medical archives
Subject cataloging
Master's theses
Issue Date: 15-Sep-2021
Abstract: En aquest treball, Anotació del focus de la negació i de la temporalitat en el domini mèdic, presentem les característiques del subllenguatge mèdic i ens centrem en el tractament del focus de la negació en documents del domini mèdic per a l’ensinistrament de sistemes de detecció de la negació basats en l’Aprenentatge Automàtic. En l’àrea de l’extracció d’informació l’expressió de la negació encara resulta un aspecte problemàtic, tot i que el seu tractament és important per comprendre correctament els textos. Volem contribuir en l’estudi del focus de la negació i crear un nou recurs lingüístic, el corpus ClUB-21 i la guia d’anotació corresponent. Tractem també la temporalitat i els diferents tipus d’expressions temporals per l’ambigüitat que generen a l’hora d’identificar el focus de la negació.
Note: Màster d'Humanitats Digitals, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021. Tutor: Taulé Delor, Mariona.
URI: http://hdl.handle.net/2445/180875
Appears in Collections:Màster Oficial - Humanitats Digitals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFMhumanitatsDigitals_LauraTana.pdf720.1 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons