Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180918
Title: Processos relacionats amb la Lleuda de Cotlliure (1450-1454)
Author: Gràcia i Mont, Elisenda
Director/Tutor: Riera i Melis, Antoni, 1944-
Salicrú i Lluch, Roser
Keywords: Impostos
Segle XV
Cotlliure (França)
Treballs de fi de màster
Taxation
15th century
Collioure (France)
Master's theses
Issue Date: Sep-2021
Abstract: [cat]Aquest estudi se centra en la conflictivitat derivada del pagament d'una taxa reial: la lleuda. Concretament de la lleuda de Cotlliure a mitjan segle XV. La primera part de l'estudi comprèn una introducció a les lleudes, un estat de la qüestió, la comprensió de l'organització entorn el seu cobrament: hisenda reial, lleuders, tarifes i franquícies. La segona part es concentra en la lleuda de Cotlliure: manuals existents, lleuders identificats, llibre comptables i eines legals. A la tercera part s'analitzen cinc conflictes que s'han conservat del mateix lleuder, Joan Raynant, datats entre els anys 1449 i 1454. S'examina l'estructura dels processos, les denúncies, els actors, la terminologia jurídica, les referències legislatives, els càstigs i l'agenda dels processos. També es complementa amb recerca a altres fonts per trobar sentències i altres informacions relacionades amb els actors dels cinc processos. Així mateix, als annexos s'ha recollit la informació sobre mercaderies, rutes i embarcacions dels processos, que malgrat no ser objecte d'aquest estudi, és valuosa per si mateixa.
Note: Màster de Cultures Medievals. Facultat de Filologia i Comunicació. Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021, Tutors: Antoni Riera i Melis i Roser Salicrú i Lluch.
URI: http://hdl.handle.net/2445/180918
Appears in Collections:Màster Oficial - Cultures Medievals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Gracia_i_Mont_Elisenda.pdf13.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons